Wednesday, July 8, 2009

3. นำมาประยุกต์ใช้ หาสไตล์การประสานงานของตัวเอง พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ว่าในฐานะเจ้านาย ลูกน้อง หรือผู้ร่วมงาน เพราะถ้าตัวเราทำตัวไม่ดี ความเชื่อถือในตัวเราก็จะไม่ดีพอที่คนอื่นจะเชื่อมั่นและปฏิบัติตามแผนงานที่วางกันไว้