Wednesday, July 8, 2009

ผลลัพธ์ของงานที่ดี เกิดจากการประสานงานกันที่ดีในทีม เรามาเรียนรู้เทคนิคการประสานงานแบบมืออาชีพ เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานให้ได้ประสิทธิผลที่ดี

1. ศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ ทั้งในเรื่องงานและโดยเฉพาะคนที่เราจะประสานงานด้วย ว่าเป็นคนอย่างไร มีบุคลิกภาพอย่างไร ชอบวิธีการแบบไหน เพื่อจะได้เตรียมวิธีเจรจา หว่านล้อม หรือซื้อใจให้ถูกต้อง เพราะถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่เข้าผิดวิธี ก็อาจจะทำให้หนทางที่จะเดินไปไม่สะดวกนัก
2. วัตถุประสงค์ชัดเจน จะได้ไม่เกิดภาวะการทำงานซ้ำซ้อน และมีเป้าหมายชัดเจนในระยะเวลาการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดเวลาส่งงานให้ลูกค้า เพื่อความตรงเวลาในการส่งมอบงานให้ลูกค้าด้วย
3. นำมาประยุกต์ใช้ หาสไตล์การประสานงานของตัวเอง พร้อมทั้งดูแลในเรื่องของความสัมพันธ์ ไม่ว่าในฐานะเจ้านาย ลูกน้อง หรือผู้ร่วมงาน เพราะถ้าตัวเราทำตัวไม่ดี ความเชื่อถือในตัวเราก็จะไม่ดีพอที่คนอื่นจะเชื่อมั่นและปฏิบัติตามแผนงานที่วางกันไว้

Monday, July 6, 2009

4. ประเมินผลแบบไม่โน้มเอียง ถ้าเห็นแล้วว่าผลลัพธ์ปลายทางของเรื่องที่ทำอยู่จะมีปัญหา ก็อย่าดันทุรังที่จะเดินต่อ การประเมินผลจึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่าเสียเวลาอยู่กับเรื่องเดิมนานเกินไปถ้าประเมินแล้วว่าไม่มีทางสำเร็จ ขณะเดียวกันถ้าเปลี่ยนเร็วเกินไปก็เหมือนกับว่ายอมแพ้ง่ายเกินไป ไม่ยึดติดหรือหนักแน่นในสิ่งที่ตัดสินใจทำลงไปแล้ว ดังนั้นการลงมือทำ และประเมินผลอย่างใจกว้าง ไม่โน้มเอียง จะทำให้มีโอกาสเห็นมุมมองใหม่ๆเสมอ
5. สร้างความประทับใจ ความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ติดต่องานกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด จึงควรเลือกใช้คำพูด อากัปกิริยา สีหน้า เพื่อการสื่อสารที่ดีและมีเสน่ห์ โดยใช้น้ำเสียงที่เหมาะสม ถูกจังหวะเวลา รู้ว่ากำลังพูดเพื่ออะไร