Wednesday, July 8, 2009

1. ศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ ทั้งในเรื่องงานและโดยเฉพาะคนที่เราจะประสานงานด้วย ว่าเป็นคนอย่างไร มีบุคลิกภาพอย่างไร ชอบวิธีการแบบไหน เพื่อจะได้เตรียมวิธีเจรจา หว่านล้อม หรือซื้อใจให้ถูกต้อง เพราะถ้าวัตถุประสงค์ชัดเจน แต่เข้าผิดวิธี ก็อาจจะทำให้หนทางที่จะเดินไปไม่สะดวกนัก